Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine će provoditi statističko istraživanje broja i strukture državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, kako bi mogla odgovoriti na upite Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ministarstava i drugih tijela uprave, međunarodnih i nevladinih organizacija i predstavnika medija, a ispunjavajući obvezu iz članka 62. stavak 2. tačka c) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), koji se tiče ispitivanja trendova, potreba i statistika u državnoj službi. Statističko istraživanje se vrši elektroničkim putem kroz službeni internetski portal Agencije, kroz koji se prikazuju i sumirani rezultati.

Izaberite poziciju
Broj zaposlenih po spolu
1.Žensko2,1602.Muško1,7153.Nebinarno0
Displaying top
results.
Broj zaposlenih po nacionalnoj pripadnosti
1.Neopredijeljen262.Bošnjak1,6563.Hrvat7254.Srbin1,3875.Ostali81
Displaying top
results.
Broj zaposlenih po starosnoj grupi
1.Od 22 do 28 godina142.Od 29 od 49 godina1,2333.Od 50 od 65 godina5794.Nepoznato2,049
Displaying top
results.

*Statističko istraživanje izvršeno korištenjem elektroničkog statističkog obrasca. Podatke u sustav su unijele ovlaštene osobe ispred institucija BiH koje su sudjelovale u ovome istraživanju, a Agencija za državnu službu je obavila sumiranje podataka i internetsku prezentaciju izvješća.