Агенција за државну службу Босне и Херцеговине ће спроводити статистичко истраживање броја и структуре државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине, како би могла одговорити на упите Савјета министара Босне и Херцеговине, Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, министарстава и других органа управе, међународних и невладиних организација и представника медија, а испуњавајући обавезу из члана 62. став 2. тачка ц) Закона о државној служби у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12), који се тиче испитивања трендова, потреба и статистика у државној служби. Статистичко истраживање се врши електронским путем кроз службени веб-портал Агенције, кроз који се приказују и сумирани резултати.

Изаберите позицију
Број запослених по сполу
1.Женско2,1502.Мушко1,7353.Небинарно0
Displaying top
results.
Број запослених по националној припадности
1.Неопредијељен272.Бошњак1,6563.Хрват7294.Србин1,3895.Остали84
Displaying top
results.
Број запослених по старосној групи
1.Од 22 до 28 година192.Од 29 од 49 година1,1293.Од 50 од 65 година5584.Непознато2,179
Displaying top
results.

*Статистичко истраживање извршено коришћењем електронског статистичког обрасца. Податке у систем су унијела овлашћена лица испред институција БиХ која су учествовала у овом истраживању, а Агенција за државну службу је обавила сумирање података и веб-презентацију извјештаја.