Izabrali ste ispit : "Javni ispit - Vježba"
  • Ispit je vremenski ograničen, imate 30 minuta da ga završite.
    Kada vrijeme istekne, ispit će se završiti a vaši odgovori će biti automatski spašeni
    Rezultati koje postignete u radu sa Demonstratorom javnog ispita nemaju nikakvu pravnu vrijednost
    Ovaj dio našeg web sajta služi samo kao pomoć kandidatima u pripremi za polaganje pravog Javnog ispita